ondernemerschap versus discriminatie

Stichting Dialooghuis heeft het initiatief genomen in samenwerking met winkeliersvereniging Beeklaan, interculturele platform Segbroek en een aantal vrijwilligersorganisaties in omgeving van Regenteslaan een debat te organiseren over thema “ondernemerschap versus discriminatie”. Er waren ongeveer 25 personen aanwezig; het bestuur van Ondernemersvereniging Nieuwe Beeklaan, overige ondernemers, stichting Boog voor Samenlevingsopbouw, gastsprekers en genodigden. De bijeenkomst wordt om 18.35 uur geopend door de avondvoorzitter, de heer Kamal Ramkalup, senior projectleider van st. Boog. Hij licht toe dat het Dialooghuis deze bijeenkomst organiseert omdat recentelijk de Beeklaan na jaren is verblijd met een ondernemersvereniging. Een heugelijk en markant feit omdat culturele ondernemers de handen in elkaar hebben geslagen om deze winkelstraat weer veilig, aantrekkelijk en schoon te krijgen. Samen met buurtbewoners en organisaties en de gemeente. Wat in deze stad nog niet zo gebruikelijk is.  Hierbij heeft de voorzitter van het Dialooghuis, toevallig ook de voorzitter van de nieuwe ondernemersvereniging, de heer Yadin Karabulut, een hele belangrijke verbindende en onderscheidende bijdrage geleverd. Het was een kwalitatief leerrijke avond. Complimenten aan een ieder, het Dialooghuis als organisator in het bijzonder. Dat men doorgaat met thema’s om meer dialoog tussen burgers en organisaties te realiseren. En hierdoor ook meer bewustwording van relevante vraagstukken te krijgen in de onderlinge omgang en in de samenleving.
Klik hier voor de flyer
Hieronder wat beeldmateriaal
  
 
 
 
 
 
 
 

Reacties zijn gesloten.