Doelen

De stichting heeft ten doel:
– het bevorderen van de dialoog met betrekking tot actuele sociaal maatschappelijke thema’s – het bevorderen van de participatie en integratie
– het bevorderen van de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en motivatie
– het organiseren van culturele- en sportactiviteiten
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaand en de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het organiseren van thema-avonden, groepsgesprekken en excursies en conferenties.
– het organiseren van projecten gericht op werkbaar en duurzaam oplossen van relevante vraagstukken in de maatschappij.
– het organiseren van trainingen en cursussen die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling vergroten.

 

Reacties zijn gesloten.