WMO-Mantelzorg

Cliëntenraad Sociaal Domein Klik hier voor meer informatie

Veel mensen doen het ongemerkt. Zorg verlenen aan een chronisch zieke,

gehandicapte of hulpbehoevende. Of het nu gaat om uw partner, ouder,

kind, familielid, vriend, kennis of de buurman, van tijd tot tijd staan we

allemaal wel eens klaar voor onze naasten. Als u deze zorg langdurig en

onbetaald verleent, noemen we dat mantelzorg. Wellicht bent u zich nog

niet eens bewust dat u mantelzorg verleent.

>Informatieboekje Vertrouwenspersonen

Betrek-ClientenraadVragen-of-opmerkingen

Reacties zijn gesloten.