Visie

Waarom de naam Dialooghuis.

Wanneer we de definitie van dialoog bekijken staat er:
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen. In een ruimere betekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen twee of meer partijen, instanties of groepen van personen. In een dialoog komen alle deelnemers evenwaardig aan bod en krijgen de gelegenheid hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. In de regel is een dialoog ook verrijkend, omdat men van de ander iets leert of omdat er de tijd genomen wordt goed naar elkaar te luisteren. Aan elke deelnemer wordt gevraagd in eigen woorden samen te vatten wat hij of zij gehoord heeft van de ander alvorens zelf te reageren. Het succesvol delen van kennis, know how en praktijkervaring kan vooral in de vorm van een dialoog. Een dialoog plaatst de mensen naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Het legt daarmee de basis van betere communicatie, wederzijds vertrouwen en menselijk begrip voor het aanpakken van praktische en strategische onderwerpen.

Dit omschrijft onze visie en ons doel.

Reacties zijn gesloten.